Aktualności

Polska konferencja poświęcona standaryzacji potraw sushi

26 kwietnia o godzinie 15:00 w lokalu Beluga sushi bar w Poznaniu odbędzie się pierwsza krajowa konferencja władz koła organizacyjnego Standaryzowania Potraw Sushi na terenie UE / RP.
Koło organizacyjne powołano jesienią ubiegłego roku przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, bowiem Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) zrzeszająca pozarządowe organizacje normalizacyjne otrzymała informacje, że na terenie Unii Europejskiej w tym na terenach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie działa żadna komórka normalizacyjna na rzecz sushi. W związku z rygorami oraz wytycznymi UE Polska musiała powołać Koło Standaryzacji odpowiadające przepisom. Podczas spotkania inicjacyjnego w Warszawie uzgodniono, że Koło będzie miało zgromadzenia ogólne raz na rok. Za każdym razem w innym mieście, najlepiej w popularnej restauracji sushi. Ustalono też radę, prezesa, wiceprezesa i skarbnika koła. Przyjęto także, że przetłumaczona dokumentacja będzie odnosiła się do standardów Japonii wczesnych lat sześćdziesiątych. Składki uzależniono od liczby fanów dla danej restauracji, skali handlowej miasta i siły gospodarczej regionu. Siedzibę dla pierwszego zjazdu wybrano drogą losowania. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu.

UE dba o standardy w produkcji żywności. Porozumienie z Międzynarodową Federacją Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych, która została założona w 1926 roku w Nowym Jorku, jest kontrolowane ze Szwajcarii. Nowelizacją aktu normalizacyjnego UE z 2005 roku była wzmianka na temat ciągle rosnącej popularności sushi na terenie UE. W kwietniu 2008 roku powstał dokument regulujący standardy dla sushi w UE. W przygotowywanej konferencji weżmie udział 45 delegatów. Najwięcej, bo 9 delegatów przyjedzie z Warszawy, 4 z Wrocławia i Śląska, 3 z Krakowa, po dwóch z Wielkopolski, Pomorza i Kujaw. Po jednym ze Szczecina, Opola i Białegostoku. Obrady zapewne będą miały burzliwy przebieg. Ogromnym problemem jest zapewne nazewnictwo i różnice wynikające z braku jednakowych szkoleń sushi masterów. Delegaci w korespondencji do władz Koła proponowali przyjęcie wcześniej przez nich uzgodnionej receptury dla Philladelphia Roll i Califorrnia Roll. Pracę nad kolejnymi problemami dla Hells Kitchen i Alaska Roll rozdzielono na podkomitety, co ograniczy spory. Żywą dyskusję wywoła zapewne samo zakwaszenie ryżu i kilka innych problemów, m.in. ceny na sushi, oficjalne języki w menu, wielkość nigiri i gramatury dla sashimi.

http://www.beluga.com.pl/menu